การประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบผสมผสานระบบการประกันคุณภาพ

โพสต์8 ส.ค. 2565 23:18โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2565 22:24 ]

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย  เรื่อง การประกันคุณภาพชั้นเรียนด้วยออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การวัดและประเมินผลการปฏิบัติ และคุณลักษณะ (Performance & Attribute Assessment :P&A) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแบบ face to face คือ ผอ.และครูจาก 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายปทุมราชวงศา  เครือข่ายโนนกุงวิทยาคม  และเครือข่ายห้วยขะยุงวิทยา   (ตามโครงการนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย3) รวม 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่าน youtube / facebook  เป็นครูจากโรงเรียนใน สพม.อบอจ รวม 81 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน เข้ารับชมและรับฟัง ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments