การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตาม คุณภาพสถานศึกษาและ หน่วยงานที่กำกับดูแลเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์12 ก.ย. 2564 20:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและหน่วยงานที่กำกับดูแลเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  โดยมี นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments