โครงการพัฒนาการสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์21 ก.ย. 2561 01:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2561 21:18 ]

โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  ได้จัดโครงการพัฒนาการสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ 
ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประมวลภาพบรรยากาศดังนี้
 


Comments