การประชุมเชิงปฏิบัติการแผน การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2560-2562)

โพสต์11 พ.ค. 2560 01:24โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 01:24 โดย Jetsada Siriphok ]


           วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผน การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ให้กับคณะครูบุคลาการของโรงเรียนปทุมราชวงศา โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิยม  รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

รูปภาพทั้งหมด

รูปภาพทั้งหมด

Comments