การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์10 ต.ค. 2561 04:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบริดจโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments