การประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนปทุมราชวงศา ครั้งที่ 13/2565

โพสต์14 ก.ย. 2565 04:27โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนปทุมราชวงศา ครั้งที่ 13/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบ และปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Comments