การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระที่สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์13 พ.ย. 2563 03:48โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายสงบ กาณารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการประชุมเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา
Comments