การประชุมการจัดการศึกษารวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์7 เม.ย. 2564 22:27โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันศุกร์ที่ 2 เมษยน 2564 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมการจัดการศึกษารวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Comments