การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์14 ต.ค. 2563 19:46โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา  15.30 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และนางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments