การประชุมเพื่อจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569)

โพสต์17 พ.ย. 2565 19:55โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 – 15.30 น. นายรัศมี  ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้การประชุมเพื่อจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูล แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments