การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์17 พ.ค. 2564 03:40โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ ประธานการประชุม  ได้นำการประชุมติดตามโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มติที่ประชุม      ให้กลุ่มงานวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ และหลักวิธีการเขียนโครงการกิจกรรมตามแนวทางมาตรฐานสากล  นัดหมายส่งรายละเอียดทุกโครงการและแบบวิเคราะห์ที่แผนงานภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564


Comments