การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(FLIP)ชั้น ม.๒ และ ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์25 พ.ค. 2562 20:06โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2562 21:22 ]

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (FLIP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้Comments