การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(GIP)ชั้น ม.๒ ม.๓ ม.๕และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์25 พ.ค. 2562 21:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2562 19:09 ]

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(GIP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้


Comments