การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(GIP)ชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

โพสต์19 พ.ค. 2561 05:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2561 06:03 ]

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้
Comments