การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:43 โดย Jetsada Siriphok ]


         วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องหอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. เป็นการประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดการประชุมผู้ปกครอง ม.ต้น

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดการประชุมผู้ปกครอง ม.ปลาย

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดการประชุมผู้ปกครอง ม.ต้น

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดการประชุมผู้ปกครอง ม.ปลาย


Comments