การประชุมสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ครูที่ปรึกษา ม.ปลาย

โพสต์28 พ.ค. 2564 02:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชุมสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Comments