การประชุมสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ครูที่ปรึกษา ม.ต้น

โพสต์28 พ.ค. 2564 02:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชุมสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Comments