การประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

โพสต์8 มิ.ย. 2562 08:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 06:28 ]

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมผู้บริหารและคณะครูบุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้     เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งประมวลภาพได้ดังนี้

Comments