การประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1/2561

โพสต์10 ต.ค. 2561 02:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2561 01:33 ]

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.20 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบริดจโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยได้มีคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนชานุมานวิทยาคม และโรงเรียนนาจิกพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments