การประชุม Symposium กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รูปแบบออนไลน์

โพสต์19 พ.ค. 2564 17:50โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดการประชุม Symposium กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ AcuConference
Comments