การประชุม Symposium กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์

โพสต์27 พ.ค. 2564 20:53โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดการประชุม Symposium กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ AcuConference
Comments