การประชุม Symposium กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์

โพสต์27 พ.ค. 2564 20:48โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดการประชุม Symposium กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ AcuConference
Comments