การประชุมติดตามความก้าวหน้าการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

โพสต์11 พ.ย. 2563 17:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2563 17:09 ]

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น. การประชุมติดตามความก้าวหน้าการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์ และรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ดร. เถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์ ครูผู้ร่วมโครงการร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อไป
Comments