การประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 1 โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนกับโรงเรียน GingaGakuin ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์19 เม.ย. 2565 20:46โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2565 21:59 ]
การประชุมเตรียมการเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนปทุมราชวงศา (PRS) กับโรงเรียน GingaGaKuin (กินกะกักคุอิน) ประเทศญี่ปุ่น ประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams) ณ วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 09.40 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
1. Mr. Daisuke Tahara   ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
2. Mr. เกส สุกิโนะ   ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. รองลำพูล ลาพานิช   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
4. ครูจารุวรรณ จุลแสน    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
5. ครูสงบ กาณารักษ์   ครูภาษาอังกฤษ
6. ครูกาญจนา เชื้อหอม   ครูภาษาอังกฤษ (โรงเรียนพุทธจักรวิทยา)
7. ผศ.ดร.จรินทร วินทะไชย์  ผู้ประสานงาน จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยComments