การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การนิเทศภายใน

โพสต์8 ส.ค. 2562 03:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 03:44 ]

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนิเทศภายใน ณ ห้องประชุมลำดวน ในการนี้ นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ และนางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  Comments