การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โพสต์8 ต.ค. 2561 00:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2561 00:29 ]

ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายนิยม รักพรม  ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย ได้แก่

ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้มีการประมวลภาพดังนี้
Comments