การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โพสต์18 มี.ค. 2562 01:58โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 07:31 ]

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นายนิยม รักพรม  ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๑๕ ราย ได้แก่ 
ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments