การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โพสต์18 ก.ค. 2562 23:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2562 00:18 ]

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวลำพูล ลาพานิช  รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต ๒๙ ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๑๐ ราย ได้แก่

ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments