การประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:35โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:35 โดย Jetsada Siriphok ]


            ช่วงเช้าของวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายนิยม รักพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย จำนวน 14 ราย ได้แก่ 
                    1.นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ประเมินครั้งที่ 2-3
                    2.นายกิตติ  ขันอ่อน วิชาเอกคณิตศาสตร์  ประเมินครั้งที่ 2-3
                    3.นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร วิชาเอกภาษาไทย ประเมินครั้งที่ 3-4
                    4.นางสาวศิรินาฎ  แก้ววิชัย  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 3-4
                    5.นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 3-4
                    6.นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ  วิชาเอกศิลปะ  ประเมินครั้งที่ 3-4
                    7.นายนิติวุฒิ  สุจริต  วิชาเอกพลศึกษา  ประเมินครั้งที่ 7-8
                    8.นายชัยยันต์  จันทร์ทอง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ประเมินครั้งที่ 7-8
                   9.นางสาวหทัยกาญจน์  พลพันขาง  วิชาเอกคณิตศาสตร์  ประเมินครั้งที่ 7-8
                   10.นายพรประสิทธิ์  โสวันนา  วิชาเอกพลศึกษา ประเมินครั้งที่ 7-8
                   11.นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี  วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 6-7
                   12.นางสาวภาวิณี  ชมชิด  วิชาเอกคณิตศาสตร์  ประเมินครั้งที่ 1-2
                   13.ว่าที่ ร.ต. แมน  บุญวัง  วิชาเอกภาษาไทย  ประเมินครั้งที่ 1-2
                   14.นางสาวชมพูนุช  สมสะอาด  วิชาเอกชีววิทยา  ประเมินครั้งที่ 1-2

             ณ ห้องลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพการดำเนินงานดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

Comments