การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:42 โดย Jetsada Siriphok ]


      ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายนิยม รักพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย จำนวน 11 ราย ได้แก่ 
                    1.นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ประเมินครั้งที่ 1
                    2.นายกิตติ  ขันอ่อน วิชาเอกคณิตศาสตร์  ประเมินครั้งที่ 1
                    3.นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร วิชาเอกภาษาไทย ประเมินครั้งที่ 2
                    4.นางสาวศิรินาฎ  แก้ววิชัย  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 2
                    5.นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 2
                    6.นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ  วิชาเอกศิลปะ  ประเมินครั้งที่ 2
                    7.นายนิติวุฒิ  สุจริต  วิชาเอกพลศึกษา  ประเมินครั้งที่ 6
                    8.นายชัยยันต์  จันทร์ทอง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ประเมินครั้งที่ 6
                   9.นางสาวหทัยกาญจน์  พลพันขาง  วิชาเอกคณิตศาสตร์  ประเมินครั้งที่ 6
                   10.นายพรประสิทธิ์  โสวันนา  วิชาเอกพลศึกษา ประเมินครั้งที่ 6
                   11.นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี  วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 5
          ณ ห้อง 128 อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพการดำเนินงานดังนี้

Comments