การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา ปีงบประมาณ 2565

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 1 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments