การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รอบประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31มีนาคม 2561

โพสต์25 มี.ค. 2561 23:10โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2561 23:22 ]

 เช้าวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งได้ออกมาติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (รอบประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments