การประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ สายการสอน

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:31โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:31 โดย Jetsada Siriphok ]


      วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิยม รักพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ สายการสอน ของบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา จำนวน 2 ท่าน คือ
       1. นางสาวเบญจมาภรณ์  อินทร์โสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       2. นางสาวณัฐพร  ก้อนรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพบรรยากาศดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

Comments