การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

โพสต์15 พ.ย. 2564 17:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  ได้แก่ 1.นายเกรียงไกร  โสมรักษ์
2.นายเทวราช   สาระคำ 3.นายกิตติพงษ์  พงษ์พันนา 4.นางสาวสุธิดา  วิจิตรพงษ์ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments