การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565

โพสต์17 พ.ย. 2565 20:06โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรใหม่ ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธะกิจ ค่านิยมขององค์กร ตลอดจนเข้าใจการปฏิบัติตน และวัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา 
Comments