การปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์10 พ.ค. 2565 21:07โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2565 22:08 ]

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ดำเนินงานการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยComments