การปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์11 พ.ค. 2565 21:19โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2565 22:01 ]
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ดำเนินงานการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Comments