การปฏิบัติงานจราจรของโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์20 ก.ย. 2561 18:18โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

งานจราจรในกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้ดูแลอำนวยความสะดวกในการจราจรภายในโรงเรียนปทุมราชวงศา โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกๆเช้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียน ซึ่งได้ประมวลภาพบรรยากาศดังนี้
Comments