การรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์8 เม.ย. 2562 23:08โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยนายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้


Comments