การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP และ FLIP ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์27 ก.พ. 2562 05:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP) และทางด้านภาษาต่างประเทศ (FILP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้

Comments