การรับเอกสารจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์1 เม.ย. 2563 06:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเอกสารจบการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  บริเวณหน้าห้องวิชาการ อาคาร 3  ภายในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID - 19  ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยComments