การรับรายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์15 มี.ค. 2563 20:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 20:56 ]

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับรายงานตัว มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้
Comments