การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เกี่ยวกับกิจกรรม PLC โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานด้านการศึกษาของบริษัท ปิโก

โพสต์26 ก.ค. 2562 07:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2562 08:28 ]

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานด้านการศึกษาของบริษัท ปิโก ได้มาสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับชั้นตัวแทนครูในแต่ละระดับชั้น และครูแกนนำ PLC รวมทั้งการบันทึกบรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของแต่ละห้องเรียน บรรยากาศห้องเรียนตัวอย่าง Active Learning และบรรยากาศของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เรื่อง ผลของการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Teacher efficacy) และการร่วมรับรู้ความสามารถของครู (Collective Teacher Efficacy) : กรณีศึกษาโรงเรียนปทุมราชวงศา ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒Comments