การสอบคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔

โพสต์27 ส.ค. 2562 01:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2562 01:48 ]

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการสอบเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจำนวน ๖ คน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments