การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (Pre O-NET Math Test 2018)

โพสต์16 ธ.ค. 2561 02:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๙ ได้จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ (Pre O-NET Math Test 2018) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความสนใจในการสอบครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีภาพบรรยากาศก่อนดำเนินการสอบดังนี้
Comments