พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ (Pre O-NET Math Test 2018)

โพสต์3 ม.ค. 2562 21:08โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2562 04:52 ]
วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ชนะการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑  (Pre O-NET Math Test 2018) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments