การสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๖ (English Test 2018)

โพสต์8 ธ.ค. 2561 18:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2561 07:41 ]

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๖ (English Test 2018) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความสนใจในการสอบครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีภาพบรรยากาศก่อนดำเนินการสอบดังนี้


Comments