การสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์18 ม.ค. 2562 20:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2562 21:11 ]

เช้าวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ (Pre O-NET Science Test 2018) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีนักเรียนให้ความสนใจมาทดสอบความรู้ในครั้งนี้จำนวนมากโดยมีภาพบรรยากาศก่อนดำเนินการสอบดังนี้

Comments