การสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

โพสต์16 ธ.ค. 2558 18:18โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2558 18:18 โดย Jetsada Siriphok ]

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการสอบแข่งขันความสามารถวิชา ภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ 4 (Pre O-NET Thai-Social Test 2015) ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความสนใจในการสอบครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีภาพบรรยกาศก่อนดำเนินการสอบดังนี้

Comments