การสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ ๗

โพสต์23 พ.ย. 2561 21:55โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2561 22:13 ]

เช้าวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดการสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ ๗ (Pre ONET Thai Social Test 2018) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความสนใจในการสอบครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีภาพบรรยากาศก่อนดำเนินการสอบดังนี้
Comments